Lượt truy cập: 23192

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM - MÀU TRẮNG - 8m

Mã sản phẩm: 55

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 91,300 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT :   63,800 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT :   74,800 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT :   91,300 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 102,300 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 22 cái / thùng