Lượt truy cập: 33495

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM - MÀU TRẮNG - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 53

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM NỐI DÀI - MÀU TRẮNG

Giá : 84,840 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT :   84,840 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT :   99,540 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 121,380 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 136,080 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 22 cái / thùng