Lượt truy cập: 33493

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM - MÀU NGÀ - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 61

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM NỐI DÀI - MÀU NGÀ (CAO CẤP)

Giá : 136,080 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 136,080 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 150,640 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 174,160 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 188,720 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 22 cái / thùng