Lượt truy cập: 16090

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM - MÀU NGÀ - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 61

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 102,300 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 102,300 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 113,300 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 130,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 141,900 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 22 cái / thùng