Lượt truy cập: 29053

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

DÂY PHÍCH NỐI DÀI - 5 MÉT

Mã sản phẩm: 85

Loại sản phẩm: --- DÂY NGUỒN

Giá : 43,450 VNĐ

Quy cách :
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI –  02 MÉT : 24,750 VNĐ/cái
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI –  05 MÉT : 43,450 VNĐ/cái
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI – 10  MÉT : 75,900 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI –  02 MÉT : 55 cái / thùng
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI –  05 MÉT : 55 cái / thùng
  • DÂY PHÍCH NỐI DÀI –  10 MÉT : 35 cái / thùng