Lượt truy cập: 29034

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

DÂY NỐI DÀI ĐUI ĐÈN THẲNG - 5 MÉT

Mã sản phẩm: 82

Loại sản phẩm: --- DÂY NGUỒN

Giá : 37,400 VNĐ

Quy cách :
  • DÂY NỐI DÀI ĐUI ĐÈN THẲNG –  02 MÉT : 23,100 VNĐ/cái
  • DÂY NỐI DÀI ĐUI ĐÈN THẲNG –  05 MÉT : 37,400 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • DÂY NỐI DÀI ĐUI ĐÈN THẲNG –  02 MÉT : 55 cái / thùng
  • DÂY NỐI DÀI ĐUI ĐÈN THẲNG –  05 MÉT : 35 cái / thùng