Lượt truy cập: 29051

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM - MÀU TRẮNG - 10 MÉT

Mã sản phẩm: 72

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 136,400 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT :   97,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 108,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 125,400 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 136,400 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 6 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 22 cái / thùng