Lượt truy cập: 33499

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM - MÀU NGÀ - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 57

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM NỐI DÀI - MÀU NGÀ (CAO CẤP)

Giá : 115,640 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT :   115,640 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT :   131,740 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT :   155,120 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT :   169,680 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 22 cái / thùng