Lượt truy cập: 33506

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM - MÀU TRẮNG - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 65

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM NỐI DÀI - MÀU TRẮNG (TỐT)

Giá : 100,940 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT :   100,940 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT :   115,640 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT :   137,840 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT :   152,180 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 22 cái / thùng