Lượt truy cập: 16095

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM 3 Ổ GHIM 3 USB - 3 MÉT

Mã sản phẩm: 78

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 266,200 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 3 Ổ GHIM – 03 USB - 03 MÉT : 266,200 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 3 Ổ GHIM – 03 USB - 05 MÉT : 279,400 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 3 Ổ GHIM – 03 USB - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 3 Ổ GHIM – 03 USB - 05 MÉT : 22 cái / thùng