Lượt truy cập: 23186

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM - MÀU TRẮNG - 10 MÉT

Mã sản phẩm: 64

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 114,400 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT :   75,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT :   86,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 103,400 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 114,400 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 5 Ổ GHIM – MÀU TRẮNG - 10 MÉT : 22 cái / thùng