Lượt truy cập: 23195

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM - MÀU NGÀ - 8 MÉT

Mã sản phẩm: 59

Loại sản phẩm: --- Ổ CẮM ĐIỆN AC-TECH

Giá : 116,600 VNĐ

Quy cách :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT :   86,900 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT :   99,000 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 116,600 VNĐ/cái
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 127,600 VNĐ/cái
Đóng gói :
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 03 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 05 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 08 MÉT : 22 cái / thùng
  • Ổ CẮM NỐI DÀI 4 Ổ GHIM – MÀU NGÀ - 10 MÉT : 22 cái / thùng